De stichting

De school

In oktober 2010 richtte de Egyptische overheid de ‘Speciale School voor Kinderen met een Mentale Handicap’ in Safaga op. Doel is, naast onderwijs, te streven naar aanvaarding van mensen met een geestelijke handicap daar tot op deze dag in Egypte deze personen en hun familie gemeden of verstoten worden door de maatschappij. Elke schooldag komen er een veertigtal kinderen tussen 5 en 17 jaar met een mentale achterstand, autisme en Downsyndroom, naar de school.

Zo is het begonnen…

In 2011 hoorden Sofie Deconinck en Danielle Theunissen over deze nieuwe school en de nood aan extra hulp. Het eerste bezoek aan de school was schokkend voor hen aangezien de benadering van onderwijs voor gehandicapten in westerse landen totaal anders is. Sofie en Danielle besloten een helpende hand te reiken en actie te ondernemen. De start van een mooi avontuur…

In eerste instantie richtte de hulp zich tot het inrichten van de kale klasruimtes, het voorzien in speeltuig voor de speelplaats, sportmateriaal voor lichamelijke beweging enz.

Zo is het geëvolueerd…

Door de jaren heen breidde de organisatie de activiteiten voor de kinderen uit met uitstapjes, animatie in Nemo Dive Club & Hotel en wekelijkse recreatieve sessies met de kids in de klas, gegeven door onze vrijwilligers, ter stimulatie en verbetering van hun creativiteit en vaardigheden. Op initiatief van Sofie startte de organisatie in 2014 met watertherapie voor enkele fysiek gehandicapte kinderen uit Safaga daar ook zij niet gesteund worden. Nemo Dive Club & Hotel bood het gebruik van haar zwembad aan voor dit doel en vandaag wonen meerdere kinderen deze wekelijkse sessies bij, begeleid door professionele therapeuten in kine en logopedie. Deze mensen behandelen deze kinderen ook 3 keer per week in hun eigen praktijken.

Onze doelstelling…

Door fondsen te verzamelen kan de school apparatuur aanschaffen en financiële steun bieden zodat de leraren en ons team van vrijwilligers de mogelijkheid hebben de kinderen blijvend te stimuleren en te activeren. Eveneens worden de therapieën bekostigd.