Onze motivatie en doelstellingen

Door fondsen te verzamelen kan onze organisatie apparatuur en materiaal aanschaffen voor de school en financiële steun bieden zodat de leraren en ons team van vrijwilligers de mogelijkheid hebben de kinderen blijvend te stimuleren en te activeren. Eveneens worden de therapieën voor de fysiek gehandicapte kinderen bekostigd. Hierdoor krijgen ook zij een kans hun lichamelijke grenzen te verleggen.

We hopen onze kinderen een betere toekomst te bieden door zich te scholen ondanks hun beperking, zich creatief te ontplooien en uit hun isolement te komen. Maar we willen hun ook een leuke tijd bezorgen. Een lachend kind, elk kind, gehandicapt of niet, verdient het gelukkig te zijn en lol te hebben.

Er zijn de activiteiten voor en met de kinderen van de school, beperkt in hun mentale capaciteit, anderzijds zijn er de behandelingen van de kinderen met een fysieke handicap.

Lachende gezichtjes, dansend, springend en genietend. Gefocust en intensief bezig. Voor elkaar zorgend of gewoon liefde en affectie gevend. Genietend van het water en massage tijdens behandelingen. Woorden kunnen niet beschrijven wat ons team telkens weer mag ervaren door met deze prachtige kinderen te mogen samenwerken.

De organisatie investeert de volle 100% van de donaties en inkomsten door de verkoop van de producten in de school en de nevenprojecten. Daar dit een kleinschalig project betreft gaan geen fondsen verloren aan beheerskosten e.d. Alle financiële steun en materiële hulp komt enkel en alleen de kinderen ten goede.